Lai sasniegtu savus mērķus, Dzīvnieku Drauga fonds īsteno dažādus projektus, piesaistot līdzekļus no vietējiem un starptautiskajiem mecenātiem, dzīvnieku aizsardzības organizācijām un citiem avotiem.

Veiksmīga sadarbība Fondam izveidojusies ar Borisa un Ināras Teterevu fondu un portālu "Ziedot.lv" Latvijā, Bridžitas Bordo fondu Francijā, kā arī starptautiskajām organizācijām "Dogs Trust", "Eurogroup for Animals", "Born Free Foundation" un citām.