Sabiedriskā labuma statuss

Biedrībai "Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrība" ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas nozīmē, ka organizācijas ziedotāji - fiziskās un juridiskās personas - var saņemt nodokļu atvieglojumus. Vairāk informācijas par nodokļu atvieglojumiem Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā.

Rekvizīti:

KRISTĪNES ČILVERES DZĪVNIEKU DRAUGU BIEDRĪBA

Juridiskā adrese: Fr.Candera iela 4, Rīgā, LV-1046
Reģistrācijas Nr.: 40008232186
Banka: AS Swedbank
Bankas kods/konta Nr.: HABALV22, LV71HABA0551039535066