Mērķi

Mēs strādājam kopā vienam mērķim: uzlabot dzīvnieku eksistenci un cilvēku dzīves veidu.

Kristīne Čilvere


Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrības mērķi

  • Uzturēt un attīstīt dzīvnieku patversmi “Dzīvnieku Draugs”;
  • Attīstīt sociālo veterināro praksi Latvijā, uzturot un attīstot sociālo veterināro klīniku "Dzīvnieku Draugs"
  • Cīnīties pret cietsirdību, veicināt mīlestību un labestīgu attieksmi pret dzīvniekiem;
  • Piedalīties dzīvnieku aizsardzības likumdošanas izstrādē,
  • Izglītot sabiedrību dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumos, veidot izglītojošas programmas par dzīvnieku aizsardzību;
  • Sadarboties ar starptautiskām un nacionālām organizācijām, kas nodarbojas ar dzīvnieku aizsardzību.