Adoptē mīluli!
Adoptē mīluli!

Kontakti

MAP

Fr. Candera ielā 4, Rīgā

+371 67500491

Darba dienās no 10.00 līdz 16.00 un sestdienās no 10.00 līdz 17.00
Ceturtdienās un svētdienās - slēgts

Gada pārskats 2016

Patversmes un sociālās veterinārās klīnikas "Dzīvnieku Draugs" paveiktais 2016.gadā.

2016.gadā biedrība “Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrība” ” (turpmāk – Biedrība) turpināja uzturēt dzīvnieku patversmi “Dzīvnieku Draugs” un vienīgo Latvijā sociālo veterināro klīniku „Dzīvnieku Draugs”, lai sasniegtu Biedrības statūtos noteiktos mērķus - cīnīties pret cietsirdību, veicināt mīlestību un labestīgu attieksmi pret dzīvniekiem. Patversmē nonākušo dzīvnieku uzturēšanai, nodrošinot barības, medikamentu un citu nepieciešamu lietu iegādi, kā arī sociālās veterinārās klīnikas “Dzīvnieku Draugs” attīstībai Biedrība 2016.gadā cieši sadarbojās ar nodibinājumu „Dzīvnieku Drauga fonds”, īstenojot bezpajumtes dzīvnieku aprūpes un ielas kaķu sterilizācijas programmas.

PATVERSME „DZĪVNIEKU DRAUGS”

Dzīvnieku patversme

2016.gadā biedrības uzturētajā patversmē „Dzīvnieku Draugs” patvērumu rada 370 kaķi, 6 suņi, 3 truši, 2 papagaiļi un 2 degu. Uz jaunām mājām devušies 5 suņi un 314 kaķi, 2 papagaiļi, 4 truši un 1 degu.

Dzīvnieku īpašniekiem atdoti 3 kaķi un 4 suņi, bet citām patversmēm nodoti 4 kaķi. Neizdziedināmu slimību vai savainojumu dēļ patversmē eitanazēti 22 kaķi, bet miruši trīs kaķi.

2017.gada 1.janvārī patversmē atradās 20 kaķi, 1 suns un 1 degu.

Visi patversmē nonākušie dzīvnieki saņēma profilaktisko aprūpi – vakcināciju, apstrādi pret parazītiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tika apzīmēti ar miročipu. Slimie un ievainotie dzīvnieki saņēma nepieciešamo veterināro aprūpi – ārstēšanu, ķirurģisko palīdzību u.c. , ko nodrošināja patversmes veterinārārsts.

Kaķu hostelis

2016.gadā Biedrība turpināja Kaķu hosteļa projektu, nodrošinot aprūpi patversmes teritorijā mītošajai sterilizētu kaķu kolonijai, kurā mīt ap 40 veseli un labi baroti kaķi. Kolonijā tiek izmitināti tie kaķi, kas nonākuši patversmē, taču nav nododami adopcijai uzvedības vai citu iemeslu dēļ. Visbiežāk tie ir nesocializējami ielas kaķi, ilgstoši patversmē dzīvojuši kaķi, kuriem sākas psiholoģiskas problēmas, kaķi, kas nespēj iedzīvoties patversmes vidē, kā arī kaķi – invalīdi, kuru iespējas tikt adoptētiem ir niecīgas. Šādiem kaķiem Hostelī tiek dotas mūža mājas, ļaujot pavadīt atlikušo dzīvi drošos apstākļos, paēdušiem un aprūpētiem, taču neieslodzītiem būrī.

Kaķu kolonijas mājiņa ziemas laikā ir apsildāma. Tajā ir iekārtotas kaķu guļvietas un "kopgalds". Katru dienu kaķu kolonijā norit tāds pats darbs kā patversmes telpās - barošana, tīrīšana un aprūpe. Nepieciešamības gadījumā kolonijas kaķiem tiek sniegta veterinārā palīdzība. Visi kolonijā mītošie kaķi ir sterilizēti.

Finansiālu atbalstu kolonijas uzturēšanai, kā arī „Dzīvnieku Drauga” īstenotajai ielas kaķu sterilizācijas programmai sniedz uzņēmēji Dāvids un Valērija Monbaroni.

SOCIĀLĀ VETERINĀRĀ KLĪNIKA

2016.gadā Biedrība turpināja uzturēt Latvijā vienīgo sociālo veterināro klīniku „Dzīvnieku Draugs“, kurā tiek sniegta bezmaksas veterinārā palīdzība bezpajumtes un maznodrošināto iedzīvotāju dzīvniekiem, kā arī īstenota ielas kaķu sterilizācijas programma „noķer-sterilizē-atlaiž“.

Klīnikas darbība 2016.gadā tika nodrošināta, pateicoties  „Dzīvnieku drauga fonda”, Borisa un Ināras Teterevu fonda, Bridžitas Bardo fonda un citu ziedotāju atbalstam. Pateicoties Dzīvnieku Drauga fondam un Borisa un Ināras Teterevu fondam, 2016.gadā klīnikas materiāli tehniskā bāze tika papildināta ar mikroskopu un centrifūgu izmeklējamo paraugu sagatavošanai.

Biedrības klīnika sniedza praktisku palīdzību arī citām dzīvnieku patversmēm un dzīvnieku aizsardzības organizācijām, gan sniedzot atbalstu to aprūpē nonākušo dzīvnieku ārstēšanā, gan palīdzot ieviest un īstenot efektīvas klaiņojošo dzīvnieku kontroles metodes.  Tostarp Biedrība sniedza materiāli tehnisko atbalstu Alūksnes dzīvnieku aizsardzības biedrībai „Astes un ūsas“, finansējot otoskopa iegādi šīs biedrības veterinārā kabineta vajadzībām.

Bezmaksas veterinārā palīdzība

Ar Dzīvnieku Drauga fonda un Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu klīnikā „Dzīvnieku Draugs“  2016.gadā veterinārā palīdzība tika sniegta 1053 dzīvniekiem – 243 kaķiem un 5 suņiem bija nepieciešama ārstēšana, bet vēl 805 dzīvniekiem – suņiem un kaķiem - veikti veselības profilakses pasākumi (attārpošana, atblusošana un vakcinācija).

Ielas kaķu sterilizācija

Ar Dzīvnieku Drauga fonda, Borisa un Ināras Teterevu fonda un Bridžitas Bordo fonda atbalstu Biedrības veterinārajā klīnikā 2016.gadā veiksmīgi tika turpināta ielas kaķu sterilizācijas programma „noķer-sterilizē-atlaiž” (NSA). Tās ietvaros 2016.gadā tika sterilizēti 1115 bezsaimnieku kaķi un 3 truši. (2012.gadā tika sterilizēti 244 bezpajumtes kaķi, 2013.gadā - 551, 2014.gadā - 1225 kaķi).

Kaķi sterilizācijai tika nogādāti no kolonijām, kuras apzinājuši Biedrības brīvprātīgie vai kuras iekļautas Rīgas Domes Mājokļu un vides departamenta izveidotajā rindā. Kaķus izķēra Biedrības brīvprātīgie sadarbībā ar koloniju aprūpētājiem, gādājot, lai katrā no kolonijām sistemātiski tiktu sterilizēta lielākā daļa kaķu, jo īpaši kaķenes. Visi dzīvnieki tika vakcinēti pret trakumsērgu un apstrādāti ar līdzekli pret parazītiem – blusām, iekšējiem parazītiem un ausu ērcīti. Nepieciešamības gadījumā kaķiem tika sniegta veterinārā palīdzība.

Vienlaikus tika turpināts ielas kaķu monitorings, izveidojot interaktīvo karti, kurā atzīmētas kolonijas, no kurām kaķi nogādāti sterilizācijai, un kaķu skaits kolonijā. Šie dati ļauj sistematizēt un pilnveidot NSA programmas īstenošanu.

NOTIKUMI UN PASĀKUMI

Adoptēto suņu salidojums 2016

Septembra beigās patversme „Dzīvnieku Draugs” kā ik gadu aicināja visus draugus, atbalstītājus un citus interesentus uz Adoptēto suņu salidojumu. 2016.gadā salidojums notika jau vienpadsmito reizi un tajā piedalījās gandrīz 30 suņi – patversmes bijušie iemītnieki.

Tā kā patversme „Dzīvnieku Draugs” 2016.gadā svinēja 15 gadu jubileju, uz salidojumu tika pulcināti ne vien suņi, kas no patversmes adoptēti iepriekšējā gadā, bet arī visi pārējie bijušie iemītnieki. Visi atnākušie suņu puiši un meitenes salidojumā tradicionāli tika nominēti balvām „Vecie zaldāti”, „Mazie, ņiprie”, „Zelta jaunatne”, „Nebēdņi”, „Smagās astes”, „Laimīgie stāsti” un citām. Kā ik gadu tika izvēlēti arī „Miss un Misters” – visīpašākie suņi, kuri ar savu izskatu, dzīvesstāstu un raksturu visdziļāk iespiedušies patversmes kolektīva atmiņā.

Fotogalerija: http://www.dzd.lv/jaunumi/adopteto-sunu-salidojums-2016-ir-noticis.html

ZAĶĪŠI PIE KAĶĪŠIEM

Ieskandinot Lieldienas, 25.martā patversmē "Dzīvnieku Draugs" pulcējās dzīvnieku draugu visjaunākā paaudze: patversmes darbinieku, brīvprātīgo un atbalstītāju bērni kopā ar saviem vecākiem. Pasākuma ietvaros bērniem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, kā arī iepazīties ar patversmē mītošajiem dzīvniekiem.

 

 

 

 

KRISTĪNES ČILVERES GRĀMATA „DZĪVNIEKI UN CILVĒKI“

Atzīmējot Pasaules dzīvnieku dienu, Biedrība atkārtoti izdeva organizācijas idejas radītājas un iedvesmotājas Kristīnes Čilveres grāmatu „Cilvēki un Dzīvnieki”.

Grāmatā īso stāstu formā paustas K.Čilveres atziņas par cilvēku un dzīvnieku attiecībām, morāles un ētiskajām vērtībām, labdarību un dzīvnieku aizsardzības nākotni.

Grāmatas bez maksas piešķirtas skolām un bibliotēkām.

Grāmatas atvēršanas svētki notika 4.oktobrī, piedaloties Fonda dibinātājiem, atbalstītājiem un sadarbības partneriem.

 

 

 

 

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

2016.gadā patversmes un veterinārās klīnikas „Dzīvnieku Draugs“ darbā iesaistījās vairāki jauni brīvprātīgie, kļūstot par dzīvnieku kopēju un veterinārārsta palīgiem. Kopumā brīvprātīgie palīgi 2016.gadā patversmes dzīvnieku aprūpē nostrādāja 1044 stundas.

Vasaras darbs jauniešiem

2016.gada vasarā Biedrība iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā skolēnu vasaras darba programmā, skolas brīvlaika laikā dodot darba iespējas jauniešiem. Biedrība nodrošināja darba iespējas 2 jauniešiem, kuru ieguldījums patversmes darbā bija ļoti nozīmīgs.

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

2016.gadā Biedrība turpināja dalību Eiropas dzīvnieku aizsardzības organizāciju apvienībā “EU Dog&Cat Alliance”, kā arī sadarbojās ar citām starptautiskajām organizācijām - “Eurogroup for Animals”, „Dogs Trust“, “Fur Free Alliance” (FFA), “Compassion in World Farming” (CIWF), piedaloties šo organizāciju informatīvajās kampaņās un tiesību normu lobēšanas akcijās. Biedrības pārstāvji piedalījās starptautiskajā Eiropas dzīvnieku aizsardzības un labturības konferencē, kas septembrī notika Lietuvā.

Biedrība kā vienīgais pārstāvis no Latvijas arī turpināja dalību Eiropas dzīvnieku aizsardzības organizāciju apvienības „Eurogroup for Animals” rīkotajā Eiropas dzīvnieku patversmju ekspertu darba grupā, piedaloties 2 darba grupas sanāksmēs.  Grupas sastāvā ir 10 pārstāvji no Vācijas, Dānijas, Lielbritānijas, Īrijas, Austrijas, Francijas un citu valstu patversmēm, kā arī zinātnieki no Kembridžas un Ūtrehtas universitātes, kas specializējušies patversmju veterinārmedicīnas jautājumos. Grupas mērķis ir apmainīties ar pieredzi un labo praksi, kā arī izstrādāt priekšlikumus tiesību aktu pilnveidošanai Eiropas Savienības līmenī, lai uzlabotu patversmju darbību un dzīvnieku aizsardzību kopumā.

LĪDZDALĪBA DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBAS POLITIKAS VEIDOŠANĀ

2016.gadā Biedrība aktīvi iesaistījās Latvijas dzīvnieku aizsardzības politikas veidošanā, sniedzot valsts, pašvaldību iestādēm un citām institūcijām priekšlikumus, iebildumus un viedokli par normatīvo aktu projektiem un aktuālajām problēmām.

Sadarbībā ar Nīderlandes dzīvnieku aizsardzības organizāciju AAP un Lietuvas Dzīvnieku aizsardzības biedrību Biedrība turpināja aktivitātes, lai  Latvijā tiktu ieviests tā dēvētā „pozitīvā saraksta” sistēma eksotisko mājdzīvnieku uzraudzības jomā, organizējot vairākas tikšanās un diskusijas ar atbildīgajām amatpersonām un ekspertiem.

Biedrība arī konsultēja pašvaldības par klaiņojošo dzīvnieku kontroles metodēm un vērsās tiesībaizsardzības iestādēs par nodarījumiem pret dzīvniekiem.

Tāpat biedrība iesaistījās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas aktivitātēs, sniedzot viedokli par topošo sociālās uzņēmējdarbības normatīvo regulējumu, kā arī iedsaistoties biedrības konferencēs, semināros un darba grupās.