Gada pārskats 2012

Patversmes "Dzīvnieku Draugs" un Dzīvnieku Drauga fonda paveiktais 2012.gadā.

Pievienotie faili