Adoptē mīluli!
Adoptē mīluli!

Kontakti

MAP

Fr. Candera ielā 4, Rīgā

+371 67500491

Darba dienās no 10.00 līdz 16.00 un sestdienās no 10.00 līdz 17.00
Ceturtdienās un svētdienās - slēgts

24.Marts

Eurogroup for Animals preses relīze 24.03.2020!

Eiropas Savienības pilsoņi iestājas par vilkiem!

 

Eiropas pilsoņi atbalsta vilku aizsardzību un lielākā daļa iebilst pret vilku nogalināšanu jebkādos apstākļos. Tas ir galvenais sabiedriskās domas aptaujas rezultāts starp pieaugušajiem sešās Eiropas Savienības valstīs, kas veikta pēc dzīvnieku aizsardzības organizācija “Eurogroup for Animals” pasūtījuma. Pienācis laiks politiķiem ieklausīties vēlētāju balsīs un nodrošināt, lai tiktu turpināta sugas stingra aizsardzība.
Aptaujas mērķis, ko sešās Eiropas Savienības valstīs – Francijā, Vācijā, Itālijā, Spānijā, Polijā un Somijā - veica globālā pētījumu kompānija “Savanta ComRes”, bija labāk izprast sabiedrības uztveri un attieksmi pret vilku aizsardzību Eiropā kopumā.
​6 137 ES pilsoņi, kuri atsaucās, kopumā uzrādīja augstu atbalsta līmeni vilku aizsardzībai, īpaši Polijā, Spānijā un Itālijā, kā arī augstu izpratnes līmeni par ieguvumiem, kādus šo valstu vietējai ekosistēmai sniedz vilki. Lielākā daļa pieaugušo respondentu pētījuma valstīs apgalvo, ka vilku nogalināšana ir reti pieļaujama vai nav pieņemama nekad un nekādos pārbaudītos apstākļos, pat tad, ja tie uzbrukuši lauksaimniecības dzīvniekiem (55%), vai nogalināšanas nolūks ir kontrolēt to populācijas apjomu (55%).
Lai gan mednieku kopiena un dažas dalībvalstis prasa lielāku elastību savu vilku populāciju pārvaldībā, aptaujātie ES pilsoņi tam nepiekrīt. Tā vietā 86% respondenti no sešām aptaujātajām valstīm piekrīt, ka nacionālajām valdībām un ES jāfinansē un jāapgādā lauksaimnieki ar nepieciešamajiem rīkiem lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzībai no vilku uzbrukumiem. 93% pieaugušo sešās aptaujātajās valstīs piekrīt apgalvojumam, ka vilkiem ir tiesības dzīvot savvaļā. Līdzīgi 89% piekrīt, ka vilki pieder pie mūsu dabiskās vides tāpat kā lapsas, brieži vai zaķi, un 86% piekrīt, ka ir jāpieņem tas, ka vilki dzīvo sugai atbilstošās valstīs.
Vismaz trīs cetrutdaļas no intervētajiem pieaugušajiem sešās valstīs piekrīt, ka lauksaimniekiem un lauku teritorijās dzīvojošajiem cilvēkiem nepieciešms līdzāspastāvēt ar vilkiem un citiem savvaļas dzīvniekiem, tiem nekaitējot (78%). 38% domā, ka vilki rada risku cilvēkiem, bet tikai 39% uzskata, ka viņi zinātu, kā uzvesties, ja sastaptos ar vilku – līdz ar to ir skaidrs, ka nepieciešams darīt vairāk, lai izglītotu mūsdienu iedzīvotājus par to kā atkal dzīvot līdzās vilkiem.
“Šis pētījums skaidri parāda, ka Eiropas pilsoņi stingri atbalsta vilku aizsardzību, un iebilst pret to nogalināšanu jebkuros apstākļos,” saka Reineke Hameleri (Reineke Hameleeri), dzīvnieku aizsardzības organizācijas “Eurogroup for Animals” izpilddirektore. “Mēs ceram, ka ES institūcijas un dalībvalstu politiķi tagad strādās kopā, lai nosrošinātu pašreizējo aizsardzības līmeņu saglabāšanu, līdz tiek panākta nacionālā un ES finansējuma pieejamība, lai izveidotu un apgādātu lauksaimniekus ar inovatīviem rīkiem lauksaimniecības dzīvnieku aizsargāšanai no vilku uzbrukumiem, un attiecīgi vairotu toleranci un sociālo pieņemamību. ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija laikposmam līdz 2030.gadam, kas pašlaik tiek gatavota, piedāvā iespēju to īstenot.”
ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija laikposmam līdz 2030.gadam pašlaik tiek izstrādāta kā daļa no “Eiropas zaļā kursa”, un “Eurogroup for Animals” vēlas panākt, lai tās galīgajā versijā tiktu iekļautas saistības dalībvalstīm ieguldīt jaunos instrumentos konfliktu novēršanai ar lielajiem plēsējiem, tādiem kā vilkiem un lāčiem, kā arī izpratnes palielināšana par veidiem, kā līdzāspastāvēt ar tiem miermīlīgā veidā un bez riska.
Līdztekus mēs sagaidītu Komisijas veikto grozījumu atjaunošanu 2018.gadā pieņemtajām Eiropas Savienības pamatnostādnēm par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarei, kas ļautu dalībvalstīm piešķirt pilnu kompensāciju lauksaimniekiem par aizsargājamu dzīvnieku veiktajiem postījumiem un pilnībā atlīdzinātu izmaksas par ieguldījumiem, kas veikti, lai novērstu šādus postījumus.
Treškārt, ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijai laikposmam līdz 2030.gadam jāiesaista dalībvalstu vides, lauksaimniecības un zivsaimniecības nozaru atbildīgās institūcijas pozitīvu pārvaldības pasākumu atbalstīšanā, lai nodrošinātu, ka aizsargājamu sugu popuācijas tiktu uzturētas vai atjaunotas Labvēlīgā Aizsardzības Statusā visā to dabiskajā areālā Eiropas Savienības teritorijā.
 
****
 
Dzīvnieku aizsardzības organizācija “Eurogroup for Animals” pārstāv 70 dzīvnieku aizsardzības organizācijas 25 Eiropas dalībvalstīs, Lielbritānijā, Šveicē, Serbijā, Norvēģijā, Austrālijā un ASV. Kopš tās dibināšanas 1980.gadā, organizācija ir spējusi ES panākt augstāku dzīvnieku aizsardzības tiesisko standartu pieņemšanu. “Eurogroup for Animals” atspoguļo sabiedrības viedokli caur tās biedru dalīborganizācijām visā Eiropas Savienībā, un tai ir gan zinātniskas, gan tehniskas kompetences autoritatīvu padomu sniegšanā ar dzīvnieku labturību saistītos jautājumos. Papildus informācijai, lūdzu, skatīt saiti: www.eurogroupforanimals.org. Sekojiet mums tviterī @Act4AnimalsEU un izsakiet atbalstu Facebook ar atzīmi „Like“.
 
Globālā pētījumu kompānija “Savanta ComRes” veica kvantitatīvā pētījuma tiešsaistes aptauju, kurā respondenti tika aptaujāti par viņu pašreizējiem uzskatiem un izpratni par vilku aizsardzību. Mēs aptaujājām 6,137 pieaugušos sešās Eiropas valstīs (Francijā, Vācijā, Spānijā, Itālijā, Polijā un Somijā) vecuma grupā 18+, tiešsaistē, laika piosmā no 2020.gada 11. līdz 17.februārim. Iegūto datu reprezentativitāte katrā no sešām valstīm tika nodrošināta pieaugušo vecuma grupā 18+ pēc vecuma, dzimuma un reģiona.
Lai gan aptaujāto valstu apvienotie rezultāti nevar garantēt reprezentativitāti kopumā visā Eiropas Savienībā, šīs valstis tika izraudzītas ar mērķi uzskatāmi reprezentēt ģeogrāfijas, politikas, vēstures un kultūras ziņā noteiktu valstu loku Eiropas Savienībā.
“Savanta ComRes” ir Britu sabiedrisko aptauju padomes (British Polling Council) locekle un ievēro tās noteikumus. Aptaujas dati pilnībā pieejami: www.comresglobal.com.
2020.gadā dzīvnieku aizsardzības organizācija “Eurogroup for Animals” svin savu 40. gadadienu. Tā ir iespēja mūsu 70 biedru organizācijām atskatīties uz iepriekš sasniegto dzīvnieku labā Eiropā un ārpus tās, un kopīgi noteikt mūsu vīziju nākamajiem četrdesmit gadiem. Vairāk par šo svinīgo notikumu varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē.
 
Kontaktpersona:
Ilaria Di Silvestre, Savvaļas programmas vadītāja
i.disilvestre@eurogroupforanimals.org
+32 2 7400824