Ziedo mums!
Ziedo mums!

Kontakti

MAP

Fr. Candera ielā 4, Rīgā

+371 67500491

Pirmdiena - saziņa

Otrdiena - saziņa

Trešdiena - saziņa

Ceturtdiena - slēgts

Piektdiena - 10.00 - 17.00

Sestdiena - 10.00 - 17.00

Svētdiena - slēgts

Sazināties, rakstot e-pastu vai zvanot

14.Aprīlis, 2014

Eiroparlamenta vēlēšanas 2014: Eiropas sirds dzīvnieku labklājībai

„Dzīvnieku drauga fonds” sadarbībā ar starptautisko dzīvnieku aizsardzības organizāciju „Eurogroup for Animals”, sagaidot Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014.gada 24.maijā, kampaņā „Eiropas sirds dzīvnieku labklājībai” aicina parlamenta deputātu kandidātus no Latvijas dot solījumu dzīvniekiem.

Simboliskajā solījumā deputāti tiek aicināti apņemties savā darbībā Parlamentā veicināt dzīvnieku labturību un aizsardzību un ar cieņu izturēties pret dzīvnieku kā jutīgu būtņu interesēm.

Eiropas pilsoņiem dzīvnieku labklājība šķiet ļoti svarīga – to apliecina daudzās sabiedriskās iniciatīvas, parakstu vākšanas, kampaņas un citas pilsoniskās aktivitātes. 82% Eiropas pilsoņu uzskata – cilvēcei ir pienākums aizsargāt dzīvnieku tiesības (Eurobarometer, 225 (2005.gada jūnijs), p.28), tostarp Latvijā šādu viedokli atbalstījuši 85% aptaujāto. Par šiem jautājumiem ES pilsoņi arī daudzkārt vērsušies Eiropas Parlamentā, un Parlaments līdz šim ir atbalstījis daudzas būtiskas iniciatīvas dzīvnieku apstākļu uzlabošanai.

Ir svarīgi, lai Eiropas Parlaments kā vienīgā tieši ievēlētā Eiropas Savienības institūcija arī turpmāk ņemtu vērā savu vēlētāju izteikto gribu, jo pašlaik ne vienmēr augstākajā ES līmenī ir jūtama politiskā griba atbalstīt ierosinājumus, kas vairo dzīvnieku labklājību. Eiropas Savienībai ir ne tikai jāveicina esošo normatīvo aktu piemērošana dzīvnieku labturības jomā, bet vajadzīgas arī jaunas politikas un likumdošanas iniciatīvas.

Mēs ceram, ka Eiropas Parlamenta deputātu kandidāti un viņu partijas būs gatavi dot saviem vēlētājiem – dzīvnieku draugiem - solījumu rūpēties par dzīvnieku labturību, kas ir būtiski ne vien dzīvniekiem, bet arī sabiedrības veselībai un vides aizsardzībai. Šāda apņemšanās arī būtu pilnīgā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 13.pantu, kas paredz: „Nosakot un īstenojot Kopienas lauksaimniecības, zivsaimniecības, transporta, iekšējā tirgus un pētniecības un tehnoloģiju attīstības un Kosmosa izpētes politiku, Kopiena un dalībvalstis velta pienācīgu uzmanību dzīvnieku kā jutīgu būtņu labturības prasībām, vienlaikus ievērojot dalībvalstu normatīvos vai administratīvos aktus un paražas, jo īpaši attiecībā uz reliģiskiem rituāliem, kultūras tradīcijām un reģionālās kultūras mantojumu.

Tāpēc „Dzīvnieku Drauga fonds” aicina Eiropas Parlamenta deputātu kandidātus un viņu partijas apņemties:

  • atbalstīt vienota Eiropas Savienības dzīvnieku labturības ietvarlikuma izstrādi un pieņemšanu;
  • uzlabot lauksaimniecības dzīvnieku labturību, veicinot pāreju no intensīvās lauksaimniecības uz inovatīvām, dzīvnieku labturībai labvēlīgām lauksaimnieciskās ražošanas sistēmām;
  • atbalstīt tādas politikas iniciatīvas un tiesību aktus, kuru mērķis ir mazināt dzīvnieku izmantošanu zinātniskos un produktu drošības pārbaudes eksperimentos un veicināt alternatīvu metožu izstrādi un izmantošanu;
  • veicināt vienotas Eiropas Savienības kārtības izveidi cilvēku iecienītāko mīļdzīvnieku suņu un kaķu aizsardzībai un klaiņojošo dzīvnieku skaita humānai kontrolei;
  • uzlabot savvaļas dzīvnieku aizsardzību, atbalstot ierobežojumus savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē, ievešanai un tirdzniecībai Eiropas Savienībā, kā arī veicinot cīņu pret nelegālo savvaļas dzīvnieku tirdzniecību.